Näin viherkatto sopii myös suomalaiseen omakotitaloon

28.6.2023, Isodrän

Viherkatto miellyttää monen silmää ja oikein toteutettuna se sopii hyvin suomalaiseenkin talonrakentamiseen ja ilmasto-olosuhteisiin. Se suojaa vesikattoa ja eristää sekä kylmältä että kuumuudelta. Viherkatto toimii myös pölyttäjähyönteisten elintilana ja hiilinieluna.

Viherkaton kaikkia hyötyjä ei tunneta

Viherkatto on edelleen Suomessa harvinainen. Eri puolilla Kesi-Eurooppaa sitä on kuitenkin suosittu jo noin 40 vuoden ajan. Suomessa ennakkoluulot ovat kohdistuneet pitkälti epäilykseen, että viherkatto voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja toisaalta ilmastomme on koettu haasteellisena viherkatoille.

Suomi mielletään myös erittäin vehreänä maana, jossa ei ole tarvetta viherkatoille. Laajemmassa kuvassa kuitenkin viherkatot voisivat toimia merkittävinä sadevesien sitojina ja vähentäisivät alueellisia hulevesiongelmia.

Viherkatto toteutettuna ISODRÄN-levyllä

Viherkattoa miettivien kannattaa tutustua ISODRÄN-levyn toteutusratkaisuun. Jos taas suunnitteilla on terassin rakentaminen ISODRÄN tarjoaa myös siihen oivallisen vaihtoehdon. ISODRÄNin salaojittavuus ja lämmöneristyskyky ovat ominaisuudet, joista on hyötyä viherkattojen ja kattoterassien yhteydessä. Vesitiiviin viherkatto- tai terassirakenteen perusedellytys on mahdollisimman lämpimänä pysyvä vedeneristyskerros, joka ei altistu pitkäaikaiselle vedenpaineelle.

Viherkaton rakenne täytyy toteuttaa huolellisesti

Viherkaton rakentaminen tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Rakenne ei edellytä monimutkaista tekniikkaa, tärkeintä on vedeneristyksen virheetön ja huolellinen asennus.

Vedenpaine voi aiheuttaa vahinkoa, vaikka vesitiiviissä kerroksessa olisi vain hyvin pieniä halkeamia. Erittäin hyvä vaihtoehto on asentaa salaojittava ISODRÄN-lämmöneriste vedeneristeen päälle. Koska ISODRÄN-levy toimii myös lämmöneristeenä, rakenteen lämpötila pysyy tasaisempana ja vähentää lämpöliikettä rakenteissa.

Miksi valita juuri ISODRÄN?

ISODRÄN-levy koostuu suuresta määrästä 5–10 mm kokoisia EPS-kuulia, jotka on pinnoitettu ja liimattu yhteen bitumipohjaisella yhdisteellä. Näin saadaan aikaiseksi huokoinen, salaojittava ja rakenteen nopean kuivumisen mahdollistava lämmöneriste.

 

Käytettäessä ISODRÄN-levyä saadaan viherkaton rakenteista kuivia, yksinkertaisia ja toimintavarmoja. Betonitaso salaojitetaan siten, että salaojakerros asennetaan suotaan vesitiiviin kerroksen päälle vedenpaineen välttämiseksi.

Käyttämällä ISODRÄN-levyä salaojakerroksena suoraan vesitiiviin kerroksen päällä, eliminoidaan vedenpaineen riski. Levyn keveys 19–55 kg/m3, vähentää betonitason rasitusta n. 120–180 kg/m2 soraan verrattuna.

 

ISODRÄN-levyn hyvä lämmöneristyskyky tarjoaa myös muita etuja:

 • Kun vesieriste on eristetty lämpimäksi, kuivuu rakenteet nopeasti runsaiden sateiden aikana vesieristeeseen mahdollisesti päässeestä vedestä: Betonitason yläpinta pysyy näin lähes aina kuivana (alhainen höyrynpaine lämmöneristeessä)
 • Rakenteen korkea lämpötila mahdollistaa alhaisen suhteellisen kosteuden betonirakenteessa.
 • Tasainen lämpötila vähentää rakenteiden ”elämistä”
 • Kosteuden kondensoituminen voidaan välttää (kuvan mukaan rakennettaessa)
 • Alhaisemmat lämmityskustannukset

Viherkaton hyötyjä

Viherkatto tuo monia hyötyjä. Se

 • lisää viihtyisyyttä ja visuaalisuutta.
 • suojaa kattoa ja pidentää katon käyttöikää.
 • eristää lämpöä talvella ja viilentää kesällä.
 • sitoo sadevettä, joka laajemmassa mittakaavassa vähentäisi hulevesiongelmaa.
 • tarjoaa elintilaa vähenevälle pölyttäjähyönteiskannalle.
 • voi toimia myös hyötypuutarhana.
 • vaimentaa ääntä.
 • toimii hiilinieluna.

Uutinen julkaistu alun perin Rakentaja.fi -sivulla.