Kattoterassit, kattopuutarhat ja tasakatot

Nämä rakenteet voivat ja ovat aiheuttaneet suuria ongelmia vuotoineen, kosteus- ja korroosiovahinkoineen. Käytettäessä ISODRÄN-levyä saadaan em. rakenteista kuivia , yksinkertaisia ja toimintavarmoja edulliseen hintaan. . Betonitaso salaojitetaan siten, että salaojakerros asennetaan suotaan vesitiiviin kerroksen päälle vedenpaineen välttämiseksi, joka voi aiheuttaa suurta vahinkoa vaikka vesitiiviissä kerroksessa olisi vain hyvin pieniä halkeamia. ISODRÄN-levyä käyttämällä salaojakerroksena suoraan vesitiiviin kerroksen päällä eliminoidaan vedenpaineen riski.

Levyn keveys 19-55 kg/m3, vähentää betonitason rasitusta n. 120-180 kg/m2 soraan verrattuna. ISODRÄN-levyn hyvä lämmöneristyskyky antaa myös joukon muita etuja: -Kun vesieriste on eristetty lämpimäksi kuivuu rakenteet nopeasti runsaiden sateiden aikana vesieristeeseen mahdollisesti päässeestä vedestä. Betonitason yläpinta pysyy näin lähes aina kuivana (alhainen höyrynpaine lämmöneristeessä).

 

 

  • Rakenteen korkea lämpötila mahdollistaa alhaisen suhteellisen kosteuden betonirakenteessa.
  • Tasainen lämpötila vähentää rakenteiden ”elämistä”.
  • Kosteuden kondensoituminen voidaan välttää. (kuvan mukaan rakennettaessa)
  • Alhaisemmat lämmityskustannukset

Betonistason alapuolista eristämistä tulee välttää, koska vaikutus olisi tällöin vastakkainen ja seurauksena olisivat kylmät ja kosteat betonirakenteet.

Back to top