Kattoterassit, kattopuutarhat ja tasakatot

 

ISODRÄNin salaojittavuus ja lämmöneristyskyky ovat ominaisuudet, joista on hyötyä viherkattojen ja kattoterassien yhteydessä. Vesitiiviin viherkatto- tai terassirakenteen perusedellytys on mahdollisimman lämpimänä pysyvä vedeneristyskerros, joka ei altistu pitkäaikaiselle vedenpaineelle. Tällainen rakenne toteutetaan asentamalla salaojittava ISODRÄN-lämmöneriste vedeneristeen päälle.

Viherkatto- ja terassirakenteet voivat aiheuttaa suuria ongelmia vuotoineen, kosteus- ja korroosiovahinkoineen. Käytettäessä ISODRÄN-levyä saadaan em. rakenteista kuivia, yksinkertaisia ja toimintavarmoja edulliseen hintaan. Betonitaso salaojitetaan siten, että salaojakerros asennetaan suotaan vesitiiviin kerroksen päälle vedenpaineen välttämiseksi, joka voi aiheuttaa suurta vahinkoa vaikka vesitiiviissä kerroksessa olisi vain hyvin pieniä halkeamia. ISODRÄN-levyä käyttämällä salaojakerroksena suoraan vesitiiviin kerroksen päällä eliminoidaan vedenpaineen riski. Levyn keveys 19-55 kg/m3, vähentää betonitason rasitusta n. 120-180 kg/m2 soraan verrattuna. ISODRÄN-levyn hyvä lämmöneristyskyky antaa myös joukon muita etuja:

  • Kun vesieriste on eristetty lämpimäksi, kuivuu rakenteet nopeasti runsaiden sateiden aikana vesieristeeseen mahdollisesti päässeestä vedestä: Betonitason yläpinta pysyy näin lähes aina kuivana (alhainen höyrynpaine lämmöneristeessä)
  • Rakenteen korkea lämpötila mahdollistaa alhaisen suhteellisen kosteuden betonirakenteessa.
  • Tasainen lämpötila vähentää rakenteiden ”elämistä”
  • Kosteuden kondensoituminen voidaan välttää (kuvan mukaan rakennettaessa)
  • Alhaisemmat lämmityskustannukset

 

Isodrän viherkatossa

 

Betonitason alapuolista eristämistä tulee välttää, koska vaikutus olisi tällöin vastakkainen ja seurauksena olisivat kylmät ja kosteat betonirakenteet.

Back to top