Kustannustehokas salaojaremontti

11.5.2021, Anita Kaasalainen

Kustannustehokas salaojaremontti

Monessa 60- ja 70-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa mahdolliset salaojat ovat tulleet jo tiensä päähän eikä hulevesien käsittelystä ole huolehdittu sen ajan rakentamisessa. Maaperään kerääntynyt kosteus on voinut jo vaikuttaa rakenteisiin ja kellareihin on mahdollisesti päässyt myös kosteutta. Tämä huomattiin myös helsinkiläisessä taloyhtiössä, jossa parkkipaikkaremontin yhteydessä päätettiin uusia vanhat salaojat.

Tonttikaupat mahdollisti taloyhtiön tarvitsemat korjaukset ja parkkipaikkaremontin

Helsingissä sijaitseva Asunto Oy Tuulimyllyntie päätti rakennuttaa uudet parkkipaikat. Taloyhtiö oli jo aiemmin myynyt osan tontistaan ja parkkipaikoistaan Lehto Oy:lle, joka aikoo rakentaa paikalle uuden kiinteistön. Korjausohjelman mukaisesti taloyhtiö päätti laittaa kuntoon parkkipaikkaremontin ohella myös hulevesi johdatukset ja salaojat.

Taloyhtiö koostuu kahdesta vuonna 1965 rakennetusta elementtikerrostalosta. Asuntoja kerrostaloissa on yhteensä 128 kpl kahdeksassa kerroksessa. Rakennuksien kellareissa havaittiin kosteutta lattiassa ja seinien alaosassa ennen remontin toteuttamista. Salaojitus oli valmistumisajankohdan mukaisessa kunnossa ja tullut näin teknisen käyttöiän päätyyn. Rakennuksissa ei ollut myöskään erillistä hulevesien johdatusta.

Kellarien kosteusongelmien ehkäisy ja korjaus kannattaakin yhdistää linjasaneerauksen tai muiden korjauksien yhteyteen.

Mikä siis ratkaisuksi?

Nykypäivän rakentamisessa ei enää suunnitella vain materiaalikustannuksiltaan edullisia tai totuttuja ratkaisuja, vaan panostetaan laatuun ja pitkäikäisyyteen. Kokonaiskustannukset ja lopputulos ratkaisevat. Rakentamiseen käytettävä aika ja turhien työvaiheiden karsiminen on tärkeää.

Kohteen urakoitsija valitsikin ISODRÄNin niin sen ominaisuuksien kuin helppoudenkin vuoksi. Käytettäessä ISODRÄNiä salaojitukseen seinän vieressä ei tarvitsee vaihtaa kaivuumassoja. Tässä säästetään aikaa, rahaa ja vaivaa, koska ei tarvitse viedä kymmeniä autokuormia maa-aineksia pois ja tuoda tilalle vastaavaa määrää sepeliä.

ISODRÄNin tasaisesta rakenteesta ja suuresta huokostilavuudesta johtuen levy päästää kosteuden ja vesihöyryn lävitseen ja varmistaa rakenteiden nopean kuivumisen. Liimakäsitellyn rakenteensa ansiosta levy puolestaan takaa tehokkaan kapillaari-ilmiön katkaisun. Yhdessä nämä kaikki ominaisuudet antavat levylle tehokkaan pysty- ja vaakasuoran salaojitusominaisuuden.

Kohteen urakoitsija Jukka Hiltunen ja isännöitsijä/valvoja Sami Sikstus ovat olleet tyytyväisiä remontin etenemiseen. Kohteen urakoitsija Jukka Hiltunen ja isännöitsijä/valvoja Sami Sikstus ovat olleet tyytyväisiä remontin etenemiseen. 

Salaojituksen hoituessa ISODRÄNillä saadaan myös seuraavat hyödyt:

  • lisälämmöneristys kellarin seiniin
  • terve seinärakenne seinän kuivatessa itsensä jatkuvasti lämpötilaeron vaikutuksesta
  • kapillaarikatko seinärakenteelle

Lopputuloksena saadaan kosteusteknisesti ajan tasalle päivitetty taloyhtiö, jonka salaojaremontti on tehty kustannustehokkaasti.

Rakenteen tekninen toteutus

Seinän ulkopuolisena kosteuseristeenä käytetystä bitumoinnista täytyy poistaa vähintään 50%, jotta kosteus saadaan johtumaan seinästä ulos. Perusmuurissa olevat epätasaisuudet ja halkeamat tasoitetaan.

Lämmöneristys toteutetaan tyypillisesti 100 mm paksulla eristelevyllä, joka kiinnitetään eristekiinnikkeellä perusmuurin ulkopintaan. ISODRÄN®-levy erotetaan hienoista maa-aineksista suodatinkankaalla.

ISODRÄN®-levy toimii pystysalaojana, jota pitkin kylmään maahan tiivistyvä kosteus johdetaan salaojajärjestelmään. Näin kellaria kylmempi maa toimii ekologisena jättikuivurina, joka ei kuluta energiaa.

Tuulimyllyntie 3 asennus 1

Mikäli perusmuuriin kohdistuu rinteestä tai muusta syystä johtuva ajoittainen vedenpaine tai jos perusmuurissa on maata kylmempiä kohtia, suodatinkankaan ja maa-ainesten väliin voidaan asentaa patolevy estämään kosteuden ajoittainen kulkeutuminen maasta seinään päin.