Mitä tehdä, kun kellarin seinät ovat märät?

20.10.2021, Anita Kaasalainen

Mitä tehdä, kun kellarin seinät ovat märät?

Pohjois-Helsingissä sijaitsevan omakotitalon omistajalla oli viime kesänä visainen ongelma. Kellarin seinään oli ilmestynyt kosteusläikkiä. Sisäilmaongelmia ei oltu vielä havaittu.
Mitä tällaisessa tilanteessa kannattaa tehdä? Omistaja turvautui asiantuntijoiden apuun. Kiinteistössä tehtiin kosteusmittauksia ongelman laajuuden selvittämiseksi. Samalla pyrittiin selvittämään mikä aiheutti kosteuden kellarin seinissä.

Tyypillisesti kosteusongelmat aiheutuvat jostakin seuraavista syistä:

  • Hulevedet valuvat seinärakenteisiin
  • Kapillaarinen kosteuden nousu anturan tai lattian kautta rakenteisiin
  • Puutteellinen tai virheellinen salaojitus
  • Vesihöyry tiivistyy seinärakenteeseen rakennusvirheistä johtuen
  • Virheet vesikatteessa

Talossa piti olla toimiva salaojitus, mutta selvästi ulkoapäin tuleva kosteus antoi aiheen epäillä jonkin olevan vialla. Salaojat kuvattiin ja niissä ei mitään ongelmaa löytynyt. Seinän ulkopinnassa olleet patolevy, lämmöneriste ja hiekka eivät estäneet ulkopuolista vettä tunkeutumasta rakenteisiin. Pahimman ongelmapaikan kohdalta seinän vierus päätettiin avata. Ongelmaksi paljastui väärässä korkeudessa oleva salaoja eli rakennusaikainen virhe.

422 20181109_121507

Miten ongelma ratkaistiin?

Salaojaremontti oli tietenkin syytä tehdä pikimmiten. Samalla päätettiin varmistaa kiinteistön kosteustekninen toimivuus. Kellarin seinät pinnoitettiin ulkopuolelta paineellisen veden pitävällä mutta hengittävällä Vandex BB75 laastilla. Kapillaarisesti nouseva kosteus pysäytettiin Vandex IC massalla, joka levitetään rakenteeseen tehtäviin porareikiin.

Kellarin seiniin ulkopuolelle päätettiin lisätä salaojittava ISODRÄN®-lämmöneriste. Suurin hyöty tästä ratkaisusta oli, että seinästä saatiin jatkuvasti itsensä kuivaava. Ratkaisu hyödyntää rakennusfysiikan peruslakeja. Isodrän®-rakenne siirtää seinän kastepisteen seinärakenteesta seinän ulkopuoliseen lämmöneristeeseen, jossa lämpimästä kylmän suuntaan kulkeva vesihöyry tiivistyy vedeksi ja johtuu salaojiin.

Tehtyjen ratkaisujen vaikutukset varmennettiin rakenteiden kosteusmittauksilla. Muutama kuukausi remontin jälkeen tehdyt mittaukset osoittivat seinän kuivuneen juuri kuten suunniteltiin.

Oliko ratkaisu oikea?

Tehdyt ratkaisut osoittautuivat toimiviksi ja lopputuloksen perusteella voidaan todeta, että kellarillisen talon salaojaremonttia ei kannata toteuttaa ilman, että samalla asennetaan salaojittava ISODRÄN®-lämmöneriste.