Kellari kuivaksi linjasaneerauksen yhteydessä

3.12.2021, Esa Suomaa

Ratkaisu kellarin kosteusongelmiin

Taloyhtiön linjasaneerauksen kannattaa yhdistää myös muita kiinteistön arvoon vaikuttavia peruskorjauksia. Esimerkiksi lisälämmöneristys ja kellaritilojen kosteus- ja homeongelmat ovat suhteellisen helppoja ratkaista kustannustehokkaasti linjasaneerauksen muiden töiden yhteydessä. Perusmuurin ulkopuolelle tai kellarin lattian alle asennettava salaojittava lämmöneriste tarjoaa tehokkaan ratkaisun maanvastaisten rakenteiden kosteusongelmiin.

Moderni salaojittava lämmöneriste kuivaa kellarin seinän.Moderni salaojittava lämmöneriste kuivaa kellarin seinän.

Monen kiinteistön ongelma on kosteat kellaritilat. Tiloja käyttö on usein rajoitettua home- ja terveysriskien takia. Tällä on suuri merkitys kiinteistön arvoon.

  Kellaritilojen kosteusongelmat johtuvat tyypillisesti seuraavista syistä:

  • Puutteellinen tai virheellinen salaojitus
  • Hulevesiä kuten rännivesiä ei ole johdettu pois seinärakenteista
  • Kapillaarinen kosteus nousee maasta rakenteisiin
  • Sisäpuolisen lämmöneriste aiheuttaa kosteuden tiivistyminen seinärakenteisiin

   

  Rakennusfysiikan lakien mukaisesti kosteus siirtyy lämpimästä kylmään päin. Kellarin seinän ulkopinnassa oleva bitumisively, patolevy tai sen korvikkeet eivät mahdollista kosteuden kulkeutumista pois rakenteen pinnasta.

  Teknisesti oikein toimiva ratkaisu näihin ongelmiin on hengittävä ja salaojittava ISODRÄN® lämmöneriste, joka asennetaan perusmuurin ulkopintaan. Näin saadaan toteutettua hengittävä kellarin seinärakenne, joka kuivaa jatkuvasti itse itseään. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee lisälämmöneristyksen takia.

  Korjattaessa kiinteistön salaojitusta ja hulevesijärjestelmää salaojittava lämmöneriste toimii myös seinän viereisenä pystysalaojana johtaen kosteuden vetenä kiinteistön salaojiin. Salaojaremonttia ei nykyään kannata toteuttaa ilman salaojittavaa ISODRÄN® lämmöneristystä.

  ing1017

  Salaojittava lämmöneriste poistaa myös patolevyn ja ulkopuolisen lämmöneristeen yhdistelmän aiheuttamat ongelmat rakenteessa. Valitettavan usein yhä edelleen yhdistelmänä tarjotun patolevyn ja lämmöneristeen ongelma on jatkuvasti kosteana pysyvä seinä. Samoin tällaisen rakenteen yhteydessä käytetyt hengittämättömät lämmöneristeet vettyvät menettäen ajan oloon lämmöneristyskykynsä. Salaojittava ISODRÄN® lämmöneriste pysyy sen sijaan koko talon eliniän hengittävänä ja on vettymätön.

  Kellarin lattiasta nouseva kosteus johtuu rakenteesta puuttuvasta kapillaarikatkosta. Ennen 60-lukua tehdyissä rakenteissa ei myöskään tyypillisesti ole käytetty mitään lämmöneristystä. Linjasaneerauksen yhteydessä joudutaan putkistojen ja viemäreiden uusimisen yhteydessä avaamaan lattiarakenteita. Tällöin ISODRÄN® salaojittavalla lämmöneristeellä kannattaa toteuttaa lisälämmöneristys ja kapillaarikatko yhdellä tuotteella. Tämä ratkaisu korvaa perinteisen ratkaisun, joka koostuu 20 cm sepeliä ja lämmöneristeestä.

  Sepelin käyttöön perustuva kapillaarikatko on myös kallis ja usein teknisesti vaikea toteuttaa.

  Lattiarakenteessa ISODRÄN® tarjoaa kapillaarikatkon, lämmöneristeen ja hengittävän rakenteen kustannustehokkaasti yhdessä tuotteessa.

  Edellä kuvatulla modernilla ISODRÄN® -ratkaisulla kiinteistön kellarin kosteustekniset ongelmat saadaan tehokkaasti ratkaistua. Lopputuloksena saadaan kuiva kellari, jonka lämmöneristyskyky paranee ja asumismukavuus koko talossa paranee. Tämä kaikki näkyy alhaisina käyttökustannuksina ja aikanaan kiinteistön arvossa.